Hợp đồng Báo cáo xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đã triển khai

Last Updated on

1. Nhà máy Xe lửa Gia lâm công suất 160 m3/ ngày đêm.
2. Công ty CP Cung ứng Dịch vụ Hàng không
3. Nhà máy ô tô 1.54. Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân
5. Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế.
6. Công ty TNHH JP Corelex Việt Nam công suất 6500 m3/ ngày đêm.
7. Honda ô tô Mỹ Đình công suất 20 m3/ ngày đêm.
8. Công ty TNHH TM & CN Mỹ Việt 15 m3/ ngày đêm.
9. Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (Cơ sở 2) 45 m3/ ngày đêm.
10. Công ty CP Giấy và bao bì Việt Thắng công suất 160 m3/ ngày đêm.
11. Công ty Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt.
12. Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi
13. Công ty CP đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C
14. Công ty CP que hàn điện Việt Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *