Các hợp đồng Đào tạo an toàn hóa chất đã triển khai

Last Updated on

1. Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội
2. Công ty TNHH HAL VIETNAM
3. Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam

4. Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI
5. Công ty TNHH Likan Vina
6. Công ty TNHH Panasonic System Network Việt Nam
7. Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam
8. Công ty TNHH khóa Huy Hoàng.
9. Công ty CP nhôm Đô Thành
10. Công ty TNHH Thái Tân
11. Công ty TNHH FCC Việt Nam
12. Viện hóa học công nghiệp Việt Nam
13. Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II
14. Công ty Cổ phần Hóa chất sơn Hà Nội
15. Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất
16. Công ty TNHH Hoàng Vũ
17. Công ty CP Vian
18. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên
19. Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam)
20. Công ty TNHH LIXIL Việt Nam
21. Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam
22. Công ty TNHH thép cán nguội Hòa Phát
23. Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hòa Phát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *