Lập dự án khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

Last Updated on

Trung tâm đang tiến hành lập các dự án khai thác mỏ, chế biến khoáng sản như vàng, sắt, niken, than, đá vôi… cho nhiều dự án tại Điện Biên, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái…

Các dự án về khai thác mỏ:

– Lập dự án khai thác mỏ kim loại, vật liệu xây dựng

– Chế biến khoáng sản

Các dự án khác liên quan:

– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Lập báo cáo đánh giá trữ lượng

– Lập, thẩm định trữ lượng

– Hoàn nguyên và phục hồi môi trường

– Đo đạc, lập bản đồ

– Thiết kế công trình mỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *