Hợp đồng về Báo cáo xin cấp phép khai thác nước đã và đang triển khai

Last Updated on

1. Nhà máy xe lửa Gia Lâm công suất 220 m3/ ngày đêm
2. Viện Hóa học Công Nghiệp VN
3. Công ty CP Cung ứng Dịch vụ Hàng không.4. Báo cáo xin cấp phép khai thác nước nhà máy ô tô 1.5
5. Đề án khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt cho công trình nhà máy thủy điện Suối Tráng, huyện Cao Phong, Hòa Bình.
6. Hồ sơ xin giấy phép khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Ausfeet Việt Nam
7. Hồ sơ xin giấy phép khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Ausfeet Hưng Yên.
8. Báo cáo xin cấp phép khai thác nước công ty TNHH Một thành viên thép Hòa Phát công suất 40 m3/ ngày đêm.
9. Công ty TNHH TM & CN Mỹ Việt 20 m3/ ngày đêm.
10. Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội công suất 40 m3/ ngày đêm.
11. Công ty CP Giấy và bao bì Việt Thắng công suất 180 m3/ ngày đêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *