Các hợp đồng Tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã và đang triển khai

Last Updated on
 1. Trạm chiết nạp Gas tại Hải Phòng của công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân.
 2. Trạm chiết nạp Gas tại Hưng Yên của công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân.
 3. Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc.
 4. Công ty cổ phần hóa chất Miền Bắc
 5. Công ty WUHUAN ENGINEERING CO., LTD – VPĐH Công trình tại Bắc Giang
 6. Công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô Showa Việt Nam
 7. Công ty TNHH Lixil Việt Nam
 8. Công ty TNHH FCC Việt Nam
 9. Viện hóa học công nghiệp Việt Nam
 10. Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 11. Công ty cổ phần hóa chất Miền Bắc
 12. Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam
 13. Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam
 14. Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *