Một số hợp đồng về Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã và đang triển khai

1. Công ty Tân Hòa
2. Nhà máy xe lửa Gia lâm
3. Công ty Toàn Thắng4. Kho vật tư thiết bị Đại Thanh.
5. Kho vật tư kỹ thuật điện Đông Anh.
6. Công ty TNHH in và thương mại Tây Đô.
7. Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân
8. Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Châu Á
9. Công ty TNHH Kỹ thuật Máy Bay.
10. Công ty HHKT Chinlanshing Rubber Hà Tây.
11. Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu – Công ty xăng dầu khu vực I.
12. Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Việt Trung.
13. Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế.
14. Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam.
15. Công ty Lưới điện Cao thế thành phố Hà Nội – Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.
16. Công ty TNHH phụ tùng ô tô xe máy Showa Việt Nam.
17. Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên
18. Công ty TNHH Sungwoo Vina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *