Lập báo cáo quan trắc môi trường

Last Updated on

Quan trắc là việc theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin số liệu quan trắc một cách tin cậy có độ chính xác cao thông qua quá trình đo đạc để đánh giá diễn biến chất lượng nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ bền vững. Tư vấn quan trắc phải am hiểu hoạt động của từng giai đoạn phát sinh nguồn thải, phục vụ cho việc lấy mẫu quan trắc đặc trưng nhất, đánh giá sát thực mức độ ô nhiễm.

Trong quá trình hoạt động Chúng tôi với đội nhân viên chuyên nghiệp có khả năng chuyên môn cao, Chúng tôi đã không ngừng nâng cao khả năng của mình thông qua quá trình hoạt động trong mọi lĩnh vực môi trường như: quan trắc hiện trường, quan trắc các thành phần: đất nước, không khí, xây dựng lập báo cáo đánh giá tác động, đánh giá hiện trạng, đánh giá môi trường chiến lược, cam kết bảo vệ môi trường, tư vấn và xử lý ô nhiễm ….

Ngoài ra Chúng tôi còn hợp tác với các chuyên gia có uy tín đã góp phần thành công trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ môi trường.

Giấy phép quan trắc môi trường:

Thông tư số 42/2013/TT của Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng đối với các cơ quan quản lý về môi trường, tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều kiện cấp phép quan trắc môi trường được nêu rõ trong Nghị định 127/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015, quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; hồ sơ và thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *