Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm – VILAS 557

Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm: Phòng Phân tích – Môi trường Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn Hóa chất.
Địa điểm PTN Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005.
Lĩnh vực công nhận Hóa – Mã số: VILAS 557

Ngày 27/8/2015
Hiệu lực công nhận: 26/4/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *